Welkom

Welkom op de website van De Taallift.

De Taallift is een samenwerkingsverband van taalexperts opgericht door een team van ervaren vrijgevestigde logopedisten in Leeuwarden. 

Als experts op het gebied van taal en spraak kunt u De Taallift inschakelen bij het ondersteunen/begeleiden van kinderen die in hun spraaktaalontwikkeling worden bedreigd. Er kunnen vraagstukken liggen bij professionals werkende bij consultatiebureaus, peuterspeelzalen (VVE), kinderdagverblijven, onderwijsinstanties en (speciaal)onderwijs.

De Taallift biedt:

- op maat gemaakte kwalitatieve diensten aan, zoals het geven van scholing voor pedagogisch of onderwijzende medewerkers, zodat zij tijdig communicatie-spraaktaalproblemen of achterstanden kunnen signaleren en herkennen. Klik voor een voorbeeld hier!!

- op maat gemaakte cursus aan pedagogisch of onderwijzende medewerkers, zodat zij communicatie- spraaktaalproblemen of achterstanden goed kunnen begeleiden

- signaleren van communicatie-spraak-taal-lees en spellingsproblemen

- op verzoek op locatie observatie, screening, onderzoek van communicatie-spraak-taal-lees en spellingsproblemen

- individueel of in groepjes training geven op het gebied van communicatie-taal-lezen en spelling

- bij gedragsproblemen meedenken, meekijken wat er in de communicatie gebeurt en hoe dit voor het kind is op te vangen o.a. door middel van communicatie adviezen te geven aan de directe omgeving

- deelname binnen een zorgteam ten aanzien van diagnostiek en overleg bij het maken van handelingsplannen, waarbij tevens een duidelijke scheiding gemaakt kan worden welke zorg wel/niet op logopedisch vlak ligt en voor vergoeding in aanmerking kan komen, zodat het budget van de zorgleerling maximaal benut kan worden

Heeft u een vraag of wilt u de mogelijkheid onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen, vult u dan het contactformulier in en wij nemen dan per omgaande met u contact op.

Het onderstaande filmpje geeft ter verduidelijking kort weer waar wij voor staan.
Zie voor meer informatie onder de knoppen hier naast.