Visie

Een kind in ontwikkeling heeft de beste kansen om te groeien en te ontwikkelen, als de directe omgeving het kind maximale ondersteuning biedt vanaf babyleeftijd en ook tijdens de volgende levensjaren. Soms gaat dit niet vanzelf en kunnen zowel ouder als kind dit samen leren.

Hoe?

Daar wil ik als taalexperts een bijdrage aan leveren. Elk kind heeft kansen om zich te ontwikkelen. Het succes wordt mede bepaald door de omgeving. De kwaliteit van de interactie is van belang.

Communiceren begint vanaf de geboorte. Samen contact hebben en maken is op zich een natuurlijke ontwikkeling tussen ouder en kind. Communicatievoorwaarden zoals oogcontact maken en onderhouden, beurt wisselen en aandacht hebben voor elkaar spelen hierbij een rol. Naarmate het kind ouder wordt gebeurt er steeds meer tijdens het contact wat een kind heeft met zijn directe omgeving. Brabbelen, onverstaanbare taal en daarna verstaanbare woorden volgen elkaar op. Uitbreiding van deze communicatievaardigheden en het ontwikkelen van verstaanbare taal zijn nauw met elkaar verbonden. Deze communicatievaardigheden moeten steeds gevoed worden door de omgeving van het kind dan kan een de taaluitbreiding plaatsvinden.

Een voorbeeld van de communicatie in ontwikkeling en alle vaardigheden die daarbij horen kunt u in onderstaand filmpje bekijken. Wat zou de titel van dit gesprek kunnen zijn?

“Waar is mijn sok??”