Producten

Naast vraaggestuurde en opmaat gemaakte producten biedt Taalaanzet ook reeds bestaande producten aan die kunnen worden ingezet. Waaronder:

TOLK

Met het programma TOLK bieden wij ouders en leidinggevende (peuterspeelzaal, VVE, kinderdagverblijf, onderwijs) taalstimulering aan. Vooral de ouderbetrokkenheid speelt hierbij een belangrijke rol.

  • TOLK is een methode voor taalstimulering.
  • Het wil taalachterstand van kinderen (0 tot 10 jaar) voorkomen of verhelpen.
  • Doel is schoolsucces en een goede sociaal-emotionele ontplooiing.
  • De werkwijze sluit aan bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling. 
  • TOLK activeert ouders, en al diegenen die de rol van de ouder tijdelijk overnemen, op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden.
  • Het maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders.
  • De werkwijze berust op de principes van video interactie training.