Inloopspreekuur

Binnen scholen of kindcentra bieden wij de dienst ‘inloopspreekuur’ aan voor ouders van kinderen met vragen over bijvoorbeeld spraak en- of taalproblemen. Ook leerkrachten kunnen er terecht met vragen op spraak- en taalgebied m.b.t. leerlingen. Een inloopspreekuur vindt 3 keer per schooljaar plaats. Er is dan een taalexpert van De Taallift aanwezig. Van de school wordt verwacht dat er op de afgesproken dag een ruimte voor het spreekuur beschikbaar is. De datum en het tijdstip wordt vermeld op de poster(s) die in en rond school worden opgehangen. Ouders of verzorgers kunnen zich voor het spreekuur aanmelden via het aanmeldformulier of de intern begeleider (zorgcoördinator) van school benaderen voor aanmelding.

Er kunnen vragen zijn over…

Spraak
Taal
– Weinig of niet praten – Niet begrijpen van opdrachten en/of instructies
– Uitspraakproblemen – Te weinig woorden kennen
– Onduidelijk/ binnensmonds spreken – Geen goede zinnen maken
– Stotteren of niet vloeiend spreken – Moeite met vertellen
– Monotoon spreken – Communicatieproblemen
– Heel snel spreken – Moeilijk op woorden kunnen komen
– Nasaal spreken – Meertaligheid
– Slissen  
   
Mondgewoonten                                            Gehoor
– Ademen door de mond / de mond staat altijd open – Luister- en/of concentratieproblemen
– Speen-/ duim-/ vingerzuigen        – Te luide stem
– Langzaam of weinig kauwen – Moeite met het nazeggen van versjes en liedjes
– Kwijlen – Maakt weinig contact met de omgeving
– Slordig of langzaam zuigen of drinken  – Dromerigheid / afwezig lijken te zijn
– Verkeerde stand van tanden en/of kiezen  – Reageert niet op harde geluiden
– Moeite met overstap naar vast voedsel  
   
Stem                                                                         Dyslexie
– Praten met een hese of schorre stem – Moeite met lezen
– Pijn in de keel bij het praten – Moeite met spellen
– Ademtekort of buiten adem zijn tijdens spreken