Logopediescreening op school

Een logopedische screening op school is bedoeld om te kijken of er mogelijk spraak- en taalproblemen zijn. Het gaat hierbij om het vermoeden van stem, spraak, taal of gehoor problemen. Het kind zal onder schooltijd uit de klas worden gehaald door de logopedist. Er wordt gebruik gemaakt van een kort logopedisch screeningsinstrument waarbij het kind plaatjes benoemt, zinnen afmaakt, zinnen herhaalt en korte opdrachtjes uitvoert. Tevens zal er een observatie van bovengenoemde problemen plaatsvinden. 

Het onderzoekje zal 15 tot 20 minuten duren. Er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden. De school koopt de screening in. 

De uitslag van de screening wordt aan de leerkracht bekend gemaakt en besproken. Mocht bij een kind nader logopedisch onderzoek en eventueel behandeling nodig zijn, dan worden ook de ouders middels een brief geïnformeerd over de uitslag van de screening. De ouder is daarna vrij in de keuze om een logopedist te bezoeken. Daarvoor is vaak een verwijzing van de huisarts nodig. Als om welke reden dan ook ouders niet willen dat zijn/ haar kind deelneemt aan de screening dan kan dat worden doorgeven aan de leerkracht.