Wie is De Taallift?

De Taallift is een samenwerkingsverband van taalexperts opgericht door een team van ervaren vrijgevestigde logopedisten in Leeuwarden. 

Het betreft de volgende vrijgevestigde praktijken:

Logopedie in Leeuwarden, bestaande uit:
Dorien Krijthe, Marlies IJntema en Ingrid Zoodsma

Logopediepraktijk Buitenhove, bestaande uit:
Riemke Plantenga en Ineke de Vries

Logopediepraktijk Huizumerpoort, bestaande uit:
Agna Hommes en Dorien Veen

Rieneke Wijbenga, logopediste